Lắp Kho chứ lạnh,
.
kho chứa lạnh
kho lạnh hải sản
kho lạnh trái cây
kho lạnh hoa tươi
kho lạnh cho thịt
kho lạnh cho sữa